Andrea Mantegna
Andrea Mantegna's Oil Paintings
Andrea Mantegna Museum
(c. 1431 – c. 1506), a North Italian Renaissance painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Andrea Mantegna.org, welcome & enjoy!
Andrea Mantegna.org
 

MANTEGNA, Andrea
Ceiling Oculus sg
1471-74 Fresco, diameter: 270 cm Camera degli Sposi, Ducal Palace, Mantua
ID: 08054

MANTEGNA, Andrea Ceiling Oculus sg
Go Back!MANTEGNA, Andrea Ceiling Oculus sg


Go Back!


 

MANTEGNA, Andrea

Italian Early Renaissance Painter, ca.1431-1506 Italian painter and printmaker. He occupies a pre-eminent position among Italian artists of the 15th century. The profound enthusiasm for the civilization of ancient Rome that infuses his entire oeuvre was unprecedented in a painter. In addition to its antiquarian content, his art is characterized by brilliant compositional solutions, the bold and innovative use of perspective and foreshortening and a precise and deliberate manner of execution, an aspect that was commented upon during his lifetime. He was held in great esteem by his contemporaries for his learning and skill and, significantly, he is the only artist of the period to have left a small corpus of self-portraits: two in the Ovetari Chapel; his presumed self-portrait in the Presentation in the Temple (Berlin, Gemeldegal.); one in the Camera Picta (Mantua, Pal. Ducale) and the funerary bust in his burial chapel in S Andrea, Mantua, designed and probably executed by himself. His printmaking activity is technically advanced and of great importance, although certain aspects of the execution remain to be clarified.   Related Paintings of MANTEGNA, Andrea :. | Suite of Cardinal Francesco (detail) ag | Parnassus sg | The Court of Mantua (detail) g | Agony in the Garden (detail) sg | Samson and Delilah |
Related Artists:
John Evan Hodgson
painted The french naturalist in Algiers 1879
ulrica pasch
Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet.
Michael Zeno Diemer
painted The Ahırkapı Lighthouse in 1906 - 1907


Andrea Mantegna
All the Andrea Mantegna's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved